Az elszámolási sorrendről

Tájékoztató a hátralékos tartozás kiegyenlítésének elszámolási sorrendjéről lakossági, jelzálogfedezett hitellel rendelkező magánszemély ügyfelek részére

Fontos tudni, hogyha van fizetési késedelem és azt követően fizetnek a hitelezőnek, az elszámolás – amennyiben a hitelező az Önökkel kötött szerződésben ettől nem tér el – a következőképpen alakul (Polgári Törvénykönyv – a továbbiakban: Ptk. – 293. §):

- először költségre

- ezt követően a kamatra és késedelmi kamatra,

- végül pedig a tőketartozására.

Példa:

Ügyfél kölcsönszerződésben rögzített havi törlesztési kötelezettsége 450,- CHF, melyből a kamatrész 370,- CHF, a tőkerész pedig 80,- CHF (a hitel törlesztési módja annuitásos és még a futamidő első harmadában járunk). Példánkban legyen 6% az alkalmazott késedelmi kamat mértéke.

Ügyfél az elmúlt három hónapban egyáltalán nem tudta fizetni a hitelét, ezért az alábbi sorban álló, lejárt tételei keletkeztek:

Bankunk ezeket összesíti, így az alábbiak szerint alakulnak a sorban álló tételek:

Ügyfél befizet a hitel törlesztésére kijelölt bankszámlájára 1 200,- CHF-nek megfelelő (forint) összeget. Ekkor a fent említett Ptk. szerinti elszámolási sorrend értelmében:

A késedelmes törlesztő részletek halmozódása, az elszámolás szabályai összességében azt eredményezhetik, hogy a tartozás gyorsan halmozódhat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fizessenek annyit, amennyit tudnak és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az áthidaló megoldásra jogosulttá váljanak!

A késedelmének következménye, hogy a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért meghaladó, több mint 90 napot elérő folyamatos fizetési késedelem esetén a hitelezőjük megküldi a késedelemre vonatkozó adatokat a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR), amely a bejelentés időpontjától 10 évig más hitelezőnek átadható, amennyiben Önök hitelt szeretnének felvenni. Ha késedelmes tartozásukat rendezték, a KHR a késedelem tényét a teljesítéstől számított 1 év elteltével haladéktalanul törli. Ezáltal Önök nem, vagy csak jóval szigorúbb feltételekkel kaphatnak hitelt, amíg a KHR nyilvántartásában szerepelnek.