Fogyasztóvédelem és pénzmosás finanszírozásának megelőzése

A bankon belüli súlyos visszaélésekkel kapcsolatosan bejelentés terjeszthető elő. Bejelentésével Ön is hozzájárulhat a potenciálisan szabálytalan vagy jogellenes tevékenységek elleni küzdelemhez.

A Bejelentést tenni a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információra lehet különösen az alábbi kategóriákba sorolhatóan:

Bejelentést tehet:

a) a bank által foglalkoztatott,

b) az, akinek a banknál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a banknál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a bankkal szerződéses kapcsolatban áll,

e) a bank tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a bank ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy,

f) a bankkal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

g) a banknál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

h) a bankkal a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

i) az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a bankkal megszűnt.

A bejelentést telefonon, az alábbi névtelen vonalon

+36-1-327-8899

vagy írásban (az aláírt bejelentőlap) alábbi email-címre történő megküldésével terjeszthető elő:

compliance@sberbank.hu

Csak olyan információt jelentsen be, amelynek valóságáról meg van győződve, és ne felejtse el azt sem, hogy mások meggyanúsítása adott esetben súlyos következményekkel járhat.

documentBejelentő űrlap