A nemfizetés következményei

Tájékoztató a nemfizetés várható következményeiről lakossági, jelzáloghitellel rendelkező magánszemély ügyfelek részére

Nem fizető Ügyfeleinket a fizetési késedelembe esésük kezdetétől egészen a 90. késett napig sms-ben, rögzített telefonon és postai levélben próbáljuk elérni, hogy a tartozás rövid időn belül rendezésre kerüljön.

A nem elérhető ügyfeleinknél a 60. késett nap után, valamint azoknál, akik megszegik fizetési ígéretüket, és nem rendezik a lejárt tartozásukat a 90. késett napig, külső követeléskezelő partnercéget vonunk be a sikeres kezelés érdekében. A külső követeléskezelő akár személyesen is megjelenhet Önöknél, kérjük, működjenek együtt vele.

Itt hívjuk fel a figyelmét, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény alapján amennyiben a lejárt és meg nem fizetett tartozás mértéke meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és ezen minimálbérösszeget meghaladó fizetési késedelem folyamatosan meghaladja a 90 napot, Bankunk a hiteladós adatait haladéktalanul továbbítja a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR, korábban BÁR lista) üzemeltetője (BISz KH Zrt.) felé.

Amennyiben ezt követően sem működnek együtt a Bankkal (nem mutatnak fizetési hajlandóságot, nem veszik fel a kapcsolatot velünk), úgy azt Bankunk az együttműködéstől való elzárkózásnak tekinti és információ, illetve közreműködésük hiányában, nem tudunk lehetőséget adni áthidaló megoldás biztosítására, azaz fizetéskönnyítésre, szerződésmódosításra. Így csupán arra van lehetőségünk, hogy haladéktalanul megkezdjük a követelésünk jogi úton történő érvényesítését.

Először fizetési felszólító leveleket küldünk az adósok részére, amely tartalmazza az ügyintéző kollégánk telefonos és postai elérhetőségét. Felszólításunk kézhezvételét követően – amennyiben az abban meghatározott teljesítési határidőig a lejárt tartozás nem kerül megfizetésre, együttműködési és fizetési hajlandóság hiányában a kölcsönszerződés közokiratban felmondásra kerül, melynek költsége az adósokat terheli.

A felmondás következtében a követelés egyösszegben esedékessé válik, ezért a teljesítésig késedelmi kamat kerül felszámításra. A szerződés felmondását követő 90 napon túl a fogyasztó nem teljesítése miatt a Bank nem számíthat fel késedelmi kamatot, egyéb költséget, díjat vagy jutalékot:

- a fogyasztóval kötött lakáscélú hitelszerződések és lízingszerződések esetében a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben,

- deviza alapú hitel-és lízingszerződés esetén a felmondás napján érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben.

A felmondás után bírósági végrehajtási eljárás indul, melynek keretében a Bank önálló bírósági végrehajtó közreműködésével az adósok tekintetében letiltást, ingó- és ingatlanfoglalást kezdeményez, valamint értékesíti a fedezetként bevont értéktárgyat.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a kölcsönügylet biztosítékaként szolgáló ingatlant érintő, más (harmadik fél, pl. közműszolgáltatók, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) által indított végrehajtási eljárásba Bankunk a végrehajtási szabályokra tekintettel kénytelen bekapcsolódni. Az ingatlanra vezetett végrehajtásba történő bekapcsolódásunkat követően a kölcsönszerződést ilyen esetben fel kell mondani, még abban az esetben is, ha a hiteladósnak nem áll fenn a kölcsönszerződésből eredő lejárt tartozása! Ennek elkerülése érdekében a végrehajtási eljárást kezdeményező felé fennálló tartozás rendezése szükséges.

A végrehajtás szabályairól, az eljárás során felmerülő költségekről, a végrehajtási cselekményekről, azok sorrendiségéről az adóssal szemben folytatott végrehajtási eljárásban illetékes bírósági végrehajtó tud felvilágosítást adni.

A bírósági végrehajtás megindításával és lefolytatásával kapcsolatos valamennyi költséget az adósnak kell megfizetnie, melynek nagysága akár a fennálló tartozás 10-20 százalékát is elérheti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fent szereplő biztosítéki ingatlan értékesítéséből befolyt összeg nem fedezi a teljes tartozását, további fizetési kötelezettsége maradhat fenn.

Felhívjuk figyelmét, hogy mindaddig, amíg a hitelszerződés nem kerül felmondásra és nem indítunk bírósági végrehajtást, a proaktív, együttműködő adósoknak a feltételek teljesítése esetén lehetőségük nyílik az áthidaló lehetőségek igénybevételére.

Fontos információ

Követeléskezelés során felmerülő költségek, díjak TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ felsorolása: