A végrehajtási eljárásról

Tájékoztató a végrehajtási eljárás költségeiről jelzálogfedezett hitellel rendelkező magánszemély ügyfelek részére

A felmondott szerződések esetében, amennyiben az adósok továbbra sem teljesítik fizetési kötelezettségüket, végső eszközként a Bank kezdeményezi a követelés bírósági végrehajtását. A végrehajtás elrendelése közjegyző által kiállított, úgynevezett végrehajtási záradék elnevezésű okirattal történik.

Ennek alapján a végrehajtás során – törvényben meghatározott keretek között – önálló bírósági végrehajtó jár el. Az adósok a végrehajtással kapcsolatos tájékozódás érdekében a végrehajtási eljárás bármely szakaszában az önálló bírósági végrehajtóval is felvehetik a kapcsolatot.

A végrehajtási eljárás során a bírósági végrehajtó felkutatja és lefoglalja az adósok bármely fellelhető vagyonát, így munkabérre, nyugdíjra letiltást rendelhet el, bankszámláról átutalást kezdeményezhet, gépjárművet és egyéb ingóságokat, valamint ingatlanokat értékesíthet.

A bírósági végrehajtás rendkívül költséges folyamat. A költségeket a Bank előlegezi a végrehajtó számára, de valamennyi költséget az adósoknak kell viselniük. A végrehajtási eljárás során történő részteljesítésekből elsősorban a bírósági végrehajtás költségeit kell megfizetni, ezért az adósok tartozásába csak az ezekkel csökkentett összeg számolható el.

A végrehajtási eljárás alatt sor kerülhet az adósok ingatlanának árverési értékesítésére is. Az árverésre kerülő ingatlanok becsértékét a bírósági végrehajtó határozza meg. Az árverésen az ingatlan értékesítésére a becsértéknél alacsonyabb összegben is sor kerülhet. Az árverési vételár legalább a becsérték 70%-a, ha az ingatlan az adós egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van és a végrehajtás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt, egyéb esetben legalább a becsérték 50%-a. Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban: Vht.) 160. paragrafusa (2) bekezdése alapján a harmadik sikertelen árverést követően, azaz a negyedik árveréstől az árverési ár legalább a becsérték 50%-a lakóingatlan esetében is.

Az ingatlan értékesítését követően az adósok nem feltétlenül mentesülnek a teljes tartozás megfizetése alól, az esetlegesen fennmaradó összegre a bírósági végrehajtó az eljárást folytatja.

Az adósoknak lehetőségük van a végrehajtási eljárás alatt is tartozásuk kiegyenlítésére annak érdekében, hogy a végrehajtás befejeződjön. Ennek során azonban a végrehajtási költségek teljes összegét is meg kell fizetniük, amelynek pontos összegéről az eljáró bírósági végrehajtó tud az adott ügyre vonatkozóan tájékoztatást adni.

Példa:

A felmondott kölcsönszerződésben két (egyetemleges) adós szerepel, a teljes tartozás összege 10 millió Ft.

A bírósági végrehajtó által jogszabályban meghatározottak szerint számítható fel munkadíj, költségátalány és készkiadások (szállítási, utazási, másolási, egyéb költség). Eredményes behajtás esetén megilleti behajtási jutalék is, amely megközelítőleg a befolyt összeg 10%-a. Ezenfelül, minden ügyben megilleti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát költségátalány, amely a követelés 1%-a. A bírósági végrehajtói díjszabásról részletesen a 14/1994. (IX.8.) IM rendelet rendelkezik.